Проектът

Фондация „Асоциация Анимус” изпълнява проект, чиято цел е да изследва и предотвратява тормоза в училище, като се стремим самите ученици да бъдат активни действащи лица в процеса на създаване на безопасна среда без насилие. Проектът „Детската гледна точка към разпознаване и превенция на тормоза в училище” JUST/2013/DAP/AG/5372 е разработен в партньорство с още шест организации от Румъния, Словакия, Швеция, Германия, Великобритания и Холандия и се изпълнява в периода от 1.12.2014 до 30.11.2016. Проектът дава възможност за сътрудничество с училищата и партньорство в усилията ни да направим училището спокойнo и приятно място за учене, общуване и радост за нашите деца. Радваме се да Ви споделим, че този проект е класиран на първо място сред Европейските проекти. Презентации можете да разгледате тук:

1 Barnardos Великобритания – Какво ни казаха децата
5 SPI Германия – Класна стая без тормоз – наръчника за учители
6 ICDI Холандия – Представяне на изследването
7 Barnardos – Послания
8 SC Romania – Работа с родителите