Техники за работа с децата

В какво участваха децата?

2015-05-21 13.59.17
Нашата методология имаше една обща отправна точка: перспективата на децата и подрастващите. Участието на децата не трябва да е просто присъствието в даден процес, а вземане на действително участие, поемане на отговорност и възможност за решения и за промяна. Водеща идея в нашия подход е, че участието би трябвало да дава компетентност и увереност. Ето защо психолозите не само задаваха въпроси към децата какво е нужно според тях, за да се чувстват сигурни и добре в училище, но и даваха възможност на децата активно да споделят своите идеи, да разсъждават, да мечтаят, да си представят и да изразяват своите виждания и перспектива: “Чуй ме! Мога много да ти разказвам!”

 

2015-05-21 14.46.16
В работните ателиета децата бяха поканени да изследват и пресъздадат атмосферата и живота в училище и да направят своя преценка на опита си от присъствие в ситуация или преживявания на тормоз в училище. Децата размишляваха не само „какво ги натъжава, разстройва или разгневява във връзка с тормоза в училище“, но и дадоха творческа изява на въображението си на тема „как биха изглеждали светът и училището без тормоз“, „какво би трябвало да променят другите, за да се чувстват в безопасност в училище“ и „какво биха могли да направят сами, за да не се стига до тормоз в училище”.

Как участваха?

Предложените от психолозите упражнения разчитаха изцяло на готовността на децата да се ангажират и споделят вижданията си. Използвахме комбинация от следните методи:

 • Графични творчески техники
  • рисуване и моделиране на ситуации на тормоз
  • колажи от списания, показващи чувствата на тормозените, на свидетелите и на извършителите на тормоза
  • създаване на картини: „свят с тормоз, свят без тормоз“
  • създаване на плакати „моето суперучилище“
  • изработване на флагчета с послания към възрастните.
 • Визуални творчески техники

Фотография на идеите, асоциациите и посланията на децата във връзка с тормоза в училище и нуждата им да бъдат защитени. Повече за метода можете да прочетете на: https://photovoice.org/

 • Интерактивни групови техники

Интерактивните техники за работа с групи включват различни упражнения, чрез които децата преживяват различни емоции, провокира се мисленето и преработването на преживяванията, развива се чувство за компетентност и самоуважение. Създава се позитивна атмосфера в групата, изгражда се връзка на доверие и емпатия между участниците, и се подпомага разбирането и уважаването на личните граници по отношение на тормоза в училище.

Какво научихме?

Научихме, че ние като възрастни трябва да бъдем търпеливи. Отговорите на някои от нашите въпроси не дойдоха на първата среща, а при някои от следващите срещи с децата. Нужно е време, за да отговориш на даден въпрос, и отговорът идва като процес, а не е самоцел.
 
Издадохме Наръчник за учители – „Класна стая без тормоз“, в който са събрани игри и възможности за дискусия, които маже да се комбинират в превенционна програма на тормоза в училище.