Публикации

 

Български език

LISTEN_BILGARIAN_cover cover Dipliana_za_roditeli_Animus_Listen Pages from Cover_manual_BG_2_nov

Немски език

LISTEN_DEUTSCH_cover Pages from Germany_web_Flyer_bullying_Listen cover manual deu web

Английски език

LISTEN_ENGLISH_cover cover ENG_leaflet_Listen english_cover_manual_listen_web

Румънски език

cover LISTEN_ROMANIA_web cover ROMANIA_web_Flyer_bullying_Listen Romania_cover_manual_listen_web

 Словашки език

Slovakia_Listen_cover cover Slovakia_leaflet Slovakia_cover_manual_listen_web

 Шведски език

cover_ Listen_Sweden_web cover SWEDEN_leaflet SWEDEN_cover_manual_listen

Холандски език

cover LUISTER_web

Обобщена версия на Наръчника за учители за всички страни, партниращи си по проекта

cover_MANUAL_general_version